Ordføraren lovar møte

Ordførar Olaug V. Bollestad (KrF) forstår nokre av innvendingane frå folk på Gjesdal.