• Bistandsadvokat Anne Kroken hilser på forsvarer Vidar Helgheim, som forsvarer tiltalte B. I bakgrunnen Robert Dyrnes Hovland som forsvarer den andre tiltalte. Jon Ingemundsen

Vil ha 42-åringen i forvaring

Statsadvokat Arvid Malde har lagt ned påstand om forvaringsdom for den 42 år gamle hovedtiltalte i voldtektsaken fra Midtre Dalgate.