• Den gule andungen skilelr seg fra de andre, men får likevel være med. Leserfoto: Christina Hauge

Påskekylling i Mosvatnet

13 andunger ble observert i Mosvatnet i går, men hvem er den gule?