• Tollregion Vest-Norge gjorde beslagav totalt 661.469 sigaretter. Tollvesenet

Beslagla mer narkotika og røyk

Tollregion Vest-Norge gjorde til sammen 5.145 beslag av smuglervarer i 2011. 260 av disse var narkotikabeslag.