• Anne Lise Ådnøy har ein av dei 1335 prestestillingane i Noreg. Knut S. Vindfallet

Fleire prestar

Sidan 2009 har det blitt meir enn 40 nye stillingar som prest, men presterekrutteringa må intensiverast.