• Helsestasjonsjef Irene Asheim Ivesdal (t.v.), Håvard Bjørnestad, Jannet Time, Monica Kvamme, Bjørghild Underhaug og Randi Nerheim er alle involvert i Ressursteamet på ulike måter. Lars Idar Waage

Familieveiledere blir med hjem

I noen familier er hverdagen kaotisk som følge av et barns atferd. Rundgangen mellom hjelpeinstanser kan være utmattende og lite fruktbar. Nå skal de få hjelp over tid og der de trenger det.