• Her har politiet fått klarhet i at det var en filminnspilling de rykket ut til. Ronny Hjertås

Politiet rykte ut til filminnspeling

Politiet rykte ut til Langgata i Sandnes etter å ha fått melding om at fire gutar trua kvarandre med våpen.