• Den nye brua krysser Møllefossen. Tau Mølle i bakgrunnen.

Tau kopierer Breiavatnet i Stavanger

Her heises en ny bru på plass ved Krossvatnet, som blir Tau sin versjon av Breiavatnet i Stavanger.