• Rektor Finn Lea ved Tastaveden skole er frustrert over at feil ved skolen bare blir flikket på, men at den ikke blir rehabilitert helt. Her er han i garderoben som hører til gymsalen. Skolen ble bygget i 1963. Jarle Aasland

Skolen blir sminket, men ikke renovert

Tastaveden skole er blant de dårligst vedlikeholdte skolene i Stavanger. Nå må kommunen bruke 2,06 milliarder kroner på å få egne bygg og uteområder i skikkelig stand.