• Knut S. Vindfallet

Likevel vern av Sandvigå 24?

Rådmannen har før anbefalt riving av det snart 100 år gamle huset ved innseilingen til byen. Nå vil hun heller at de gamle fasadene skal inngå i et nytt hotellprosjekt.