• Norske myndigheter vil be om pris for et mulig kjøp av Sikorsky MH-60 Seahawk som eventuell erstatter for sterkt forsinkede NH-90-helikoptre. PHAN Joshua Wayne LeGrand

Helikopterbestilling kan bli kansellert

I 2004 skulle Norge få levert de første av 14 nye NH-90-helikoptre. Foreløpig er bare ett levert. Nå kan hele bestillingen bli kansellert.