• Bussene er stadig forsinket, noe som fører til at elever kommer for seint til skolen. Jonas Haarr Friestad

Kolumbus ber skolene tilpasse skolestart etter bussen

Elever kommer daglig for seint til skolen fordi bussen ikke greier å holde rutetidene eller har vært så fulle at de har kjørt forbi holdeplasser. Elever har holdt på å besvime i trengselen. Svaret fra Kolumbus er at skolene må endre skolestart om morgenen.