16-åring tiltalt for grove overgrep

Siden tiltalte er under 18 år, er maksstraffen fengsel i 15 år. Ellers ville den vært 21 år.