• Forliksrådet er eit justisorgan, og kjem ikkje inn under kommunane sine reglar for møtegodtgjersle og dekking av tapt arbeidsforteneste.

Taper pengar på å sitja i forliksrådet

Milrid Aarsland taper pengar på å vera med i forliksrådet i Hå. No søkjer ho fritak.