• Magnhild Meltveit Kleppa får ikke tunnelen i Ryfast oppkalt etter seg.

Kleppatunnelen ble forkastet

Venstres forslag om å oppkalle den undersjøiske tunnelen mellom Hundvåg og Solbakk i Strand etter Magnhild Meltveit Kleppa ble vraket i fylkesutvalget.