• Røykerommet ligger i en bakgård i Vestbygget på SUS. Anders Minge

Her røykes det på «røykfrie» SUS

Stavanger universitetssjukehus (SUS) skal være røykfritt, men ett sted kan du stadig fyre opp. SUS innrømmer at røykepraksisen må strammes inn.