• Eksproprieringen av taket i Oslo kan få presedens. I Stavanger ønsker Samuel Neuhof og styret i Solhøgda borettslag å få fjernet mobilmasten som en enkeltbeboer mener han blir syk av. Jonas Haarr Friestad

Staten beslaglegger taket til beboere som er bekymret for mobilstråling

Flere av beboerne hevder de blir syke av stråling fra mastene på taket av boligblokka. Nå er staten lei av striden og tar over taket med makt.