Båtverdi: 75 milliarder

Båtlivsundersøkelsen 2012 som er gjort av Opinion Perduco for flere interessenter i båtliv og båtbransje, baserer seg på intervju med 4652 husholdninger.