– Ingen problem med tolk på kjøreskolen

På Olavs Trafikkskole har to av kjørelærerne lært seg tegnspråk for å kommunisere med døve elever. Det er ofte en eller flere hørselshemmede med på kursene og daglig leder sier at dette aldri har vært noe problem.