Jæren lever på reservevann

Jærledningen lekker vann. Skadene på hovedvannledningen ved Njå, sør for Lye, ble oppdaget i helga.