• Gang- og sykkelstiskilt skal bort og flere veivisere skal opp. I tillegg vil bilister få kjøre på deler av den nye bussveien for å komme frem i Jåsundvegen. Kristian Jacobsen

Både ambulanse, bedemann og prest slet med å finne veien

Få dager etter at han klaget på fremkommeligheten i Jåsundvegen, døde Arthur Sand 92 år gammel.