• Jan Thomas Sviggum har opplevd sterk pågang av elever de to første årene. Nå har musikkskolen utvidet med flere musikkrom. Også her er piano og gitar mest populært. Marit Hæreid

Privat musikkskole vokser raskt

I august 2011 startet Jan Thomas Sviggum opp Sandnes musikkskole. På to år har elevtallet økt fra 15 til 124 elever.