• Når studentene er tilbake for høstemesteret ved Universitetet i Stavanger, venter 93 nye leiligheter på Ullandhaug. Men behovet er langt større.

Byggeklare studentboliger satt på vent

204 byggeklare studentboliger i Sandnes og Stavanger er satt på vent på grunn av mangel på statlig støtte. Regjeringen har heller valgt å bruke penger på prosjekter som mangler både tomt og reguleringsplaner.