Haldt ikkje ut på sjukeheim

Peter Canning (33) har diagnosen MS og bur åleine i eiga leilegheit der han må krypa mellom etasjane. Eit beinbrot i juli gjorde situasjonen endå meir akutt, men Canning vil heller bu heime enn på sjukeheim.