Direktoratet registrerer utspillet

Sjøfartsdirektoratet er tilbakeholdne med å kommentere forslaget om å innlemme VHF-eksamen i båtførerprøven.