Går inn for motorsportanlegg i Sokndal og Time

I forslaget til vedtak i fylkeskommunens regional— og kulturutvalg går fylkesrådmannen inn for at et regionalt motorsportanlegg deles mellom Kroheia i Sokndal og Fjermestad i Time.