• Først sa hun nei til å eie sin egen leilighet, men en flink saksbehandler og litt betenkningstid førte til at Kate Albretsen tok skrittet og kjøpte. Det er hun glad for i dag.

Hvordan gå fra å leie til å eie egen bolig?

Arbeidet med å hjelpe personer i kommunal boligkø fra å leie til å eie startet som et prosjekt i samarbeid med Husbanken. Gode erfaringer gjør at kommunen fortsetter.