• Innslaget til Ryfast og Eiganestunnelen blir like ved Våland kolonihage. Statens vegvesen

Bygger Eiganestunnelen

Veivesenet etterlyser noen som kan bygge ferdig en tunnel under Stavanger til 2019.