• Stavanger har nå full barnehagedekning, selv om nesten 500 barn fortsatt står på venteliste. Kent Skibstad

Nå er det full barnehagedekning i Stavanger

Alle barn i Stavanger kommune med lovfestet rett til plass har nå fått tilbud om barnehageplass i en av kommunens barnehager.