Kjellerbrann på Mariero

Brannen i en kjeller er nå slukket.