• Tillitsvalg Kenneth Jørgensen forstår ikke argumentasjonen i avslaget fra NAV. Arnt Olav Klippenberg

NAV nekter permitterte dagpenger

Ventilasjonsfabrikken Covent AS opplever svikt i markedet. For første gang på 15-20 år permitterer bedriften ansatte. Nå nekter NAV å betale dagpenger til de ni det gjelder.