- Banken har brei støtte i lokalsamfunnet

Styreleiar Gunnar Eilefstjønn og banksjef Susanna Poulsen i Hjelmeland Sparebank meiner at Ståle Halsne sine støttespelarar har vore med og skapt eit inntrykk av større splid rundt banksaka i lokalsamfunnet enn det er grunnlag for.