• Gruppeleder for Senterpartiets fylkestingsrepresentanter, Arne Bergsvåg (t.v.), sier partikollega Martin S. Håland i Sandnes tar feil når han uttaler at Sp vil kompromisse i forholdet bussvei/bybane. -Vi holder fast ved bussvei, sier Bergsvåg, her sammen med partikollegene Sofie Margrethe Selvikvåg og Leif Christian Andersen, Rune Nedrebø

- Nei, Sp kompromisser ikke om bybane

— Senterpartiet holder fast ved det vi har sagt siden 2009: Vi foretrekker bussvei som høyverdig kollektivløsning på Jæren.