• Amfi Madla har inngått avtale med Vinmonomolet. Det statlige monopolet flytter inn i lokalene til Coop Byggmix.

Jernvarer ut, Vinmonopol inn

Amfi Madla har inngått avtale med Vinmonomolet. Det statlige monopolet flytter inn i lokalene til Coop Byggmix.