Kjent advokat sår tvil om politivitners pålitelighet

STAVANGER: Mannen som i forrige uke ble dømt til 60 dagers fengsel for å ha sluppet en 60 kilo tung hund løs på politiet, anker dommen inn for lagmannsretten.

37-åringens forsvarer, advokat Odd Rune Torstrup i Advokatfirmaet Torstrup, mener at politivitner ikke nødvendigvis alltid er så pålitelige som de har ord på seg for å være.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Det var i november i fjor at en politibetjent ble bitt i leggen av den tiltalte 37-åringens hund. Politimannen var der sammen med to kolleger ved huset til tiltalte etter flere meldinger om husbråk. To ganger dro politipatruljen til adressen. Etter å ha snakket med tiltalte for andre gang, kom han ut. Med seg hadde han en 60 kilo tung hund.

LES OGSÅ: Politimannen måtte flyktet opp i et tre

37-åringen nekter for at han noen gang slapp båndet han holdt hunden i med vilje. Stavanger tingrett mener imidlertid at det var nettopp det som skjedde. Derfor ble tiltalte dømt for ved vold eller trusler å ha påvirket politiet til å unnlate å foreta en tjenestehandling.

Samstemte ikke

Mannens forsvarer, advokat Odd Rune Torstrup i Advokatfirmaet Torstrup, anførte i tingretten at det hele var et uhell. At klienten mistet båndet og at han deretter forsøkte å rope hunden inn igjen før den gikk til angrep. Den 60 kilo tunge hunden fortsatte likevel mot politibetjentene. To av dem hoppet vekk. Den tredje ble bitt i leggen og fikk kroniske skader.

LES OGSÅ: Mordbrannstifter slipper å sone

Naboen, mannen som flere ganger denne novemberkvelden hadde klaget på bråk fra huset til tiltalte, sa i sin vitneforklaring at han hørte 37-åringen rope på hunden sin før den bet politibetjenten.

Les også

Katolsk prest tiltalt for grovt underslag

«Den ene politibetjenten skrev i sin rapport at det fant sted en ordveksling fra hundebåndet var sluppet og til angrepet fant sted. Dette ble senere, i retten, beskrevet som en feil i rapporten da dette ikke stemte med hva de øvrige polititjenestepersonene hadde forklart», skriver Torstrup i ankeskrivet til lagmannsretten.

Påtakelig

Torstrups klient er flere ganger tidligere domfelt. Blant annet for vold og for forulemping av polititjenestemenn. Tidligere den aktuelle novemberkvelden uttalte han at ingen kunne vite hva han kunne finne på å gjøre mot politibetjentene om han kom ned og lukket opp for dem.

I denne saken mener 37-åringen seg like fullt uskyldig dømt. Anken er over bevisbedømmelsen.

I ankeskrivet peker tiltaltes advokat på noe han mener er påfallende. Nemlig at de tre politibetjentene skrev sine rapporter henholdsvis klokke 03.00, 03.01 og 03.04 den aktuelle natten. Ingen av dem kan imidlertid huske nøyaktig hvor de skrev rapporten.

«Det er for øvrig et beviselig faktum at utrykningsstyrken (til politiet red. anm.) har tilgang til en felles skrivestasjon hvor det er flere datamaskiner», skriver Torstrup i ankeskrivet.

Gjennomgikk forklaringer

Blant dem som vitnet i rettssaken mot 37-åringen, var tiltaltes samboer. Før hun tok plass i vitneboksen overhørte hun to av politibetjentene, som også skulle vitne, gjennomgå sine forklaringer.

Les også

50-åring funnet skyldig etter narkotikafunn på Jæren

Les også

Dømt til åtte års fengsel for å ha voldtatt nabojenta

I retten fortalte tiltaltes samboer at den ene politimannen sa til den andre at det var viktig å understreke at hundebåndet ble sluppet og ikke at det ble mistet. Ifølge vitnet skal den ene politimannen også ha vist kollegaen hvordan båndet skal ha blitt sluppet.

«Dette er det motsatte av åpne vitner som forteller det de måtte huske. Dette er vitner som har gjennomgått forklaringene på forhånd», skriver Torstrup.

«Det verste av alt synes å være at tingretten mener dette er ukomplisert. En sier fra rettens side at dette ikke medfører at «troverdigheten» svekkes. Poenget er imidlertid ikke troverdigheten. Poenget er påliteligheten som antas betydelig svekket grunnet den dramatiske situasjonen som oppstod.

Ikke upåvirkelige

Det er ikke sikkert at saken slipper inn i Gulating lagmannsrett da strafferammen ikke er høy nok til at tiltalte har krav på å få saken prøvd for en ny rett. Torstrup anmoder like fullt lagmannsretten at saken undergis full ny prøving.

I en epost til Aftenbladet skriver advokaten at han ikke trekker noen konklusjoner, men at han like fullt mener det er påtakelig at ingen av de tre polititjenestemennene husker om de satt sammen og skrev rapportene eller ikke.

Les også

Mordbrannstifter dømt etter fire år

«Risikoen for innbyrdes påvirkning er åpenbar. Særlig når en har opplevd noe dramatisk sammen. Når en deretter umiddelbart forut for at en avgir vitneforklaring, på gangen i tinghuset, samsnakker om hva som anses viktig å få frem, synes jeg det er høyst utilfredsstillende. Særlig viktig er det, basert på det faktum at polititjenestepersoner vanligvis i domstolen blir vurdert som pålitelige og troverdige vitner, at en også innad i politiet er oppmerksom på at også politifolk kan ha problemer med å skille mellom hva en har hørt, sett eller opplevd i en stresset situasjon», skriver Torstrup.

Publisert: