• SV vil ha 30 nye helsesøstre ut i skolene. Helsesøster Mari Strickert Kolbenstvedt (til venstre) på Byfjord skole har hatt besøk av Karoline Matre-Henrichsen (5), som skal begynne på skolen til høsten. Karoline hilser på rektor Kjersti Schibevaag. Jarle Aasland

SV lover 30 nye helsesøstre

Andre dyre forslag i SVs skoleprogram er mange flere lærere og null kø til PPT. SVs toppkandidat Eirik Faret Sakariassen vedgår at det ikke er realistisk å få gjennomført alt.