• En ny skatepark på Tasta blir paradis, mener Stefan Vatland (14) fra Sola. Her i Stavanger skatehall på Storhaug. Kristian Jacobsen

Har ikke råd til hele skateparken

Administrasjonen ber politikerne avklare flere spørsmål rundt Tasta skatepark.