• Bystrand i sentrum. Illustrasjon av hvordan et friområde med sjøbad kunne utformes. Stavanger kommune

Begeistring for ny sentrumsplan

Det ble mest hyllest og få kritiske spørsmål da sentrumsplanen ble diskutert onsdag.