Foreldre slår mobbe-alarm om barneskole og kommunetopper

Et samlet Bjerkreim FAU anklager kommuneledelsen, barnevernet og barneskole for lovbrudd og neglisjering av flere mobbesaker.

Publisert: Publisert:

- Det vi ble fortalt er slik som du ikke tror skjer i norsk skole, sier FAU-leder Lisebeth Stokkeland. Foto: Marie von Krogh

 • Elisabeth Risa
  Journalist
 • Thomas Ergo
  Journalist
iconDenne artikkelen er over åtte år gammel

- Vi har ingenting å skjule, sier Rune Andersen, kommunalsjef for oppvekst (t.v), her med rådmann Inge Stangeland, etter Aftenbladets intervju. Foto: Marie von Krogh

FAU-leder ved Bjerkreim skole, Lisebeth Stokkeland, er rystet. I begynnelsen av forrige måned ble hun kontaktet av et foreldrepar ved Bjerkreim skole. Sammen med to andre medlemmer i FAU fikk hun hele historien til foreldreparet, om hvordan to gutter og deres foresatte skal ha blitt møtt på skolen.

— Det vi ble fortalt er slik som du ikke tror skjer i norsk skole, sier Stokkeland, når Aftenbladet møter henne i Egersund torsdag.

Hevder kommune og skole svikter totalt

Denne uka så et samlet Bjerkreim FAU seg nødt til å slå alarm, i form av en åtte sider lang klage som varsler om flere alvorlige mobbesaker som skal ha blitt neglistert av skolen og kommunen.

I brevet anklages både kommuneledelsen i Bjerkreim, barnevernet og Bjerkreim barneskoles rektor for å ha sviktet totalt i å følge opp mobbesakene.

Etter lengre tid forsøk på å få gehør, valgte et samlet FAU å sende sjokkbrevet til en lang rekke aktører - Fylkesmannen i Rogaland, samtlige politikerne i kommunen, barnevernet, Foreldreutvalget for grunnskolen - og landets barneombud.

Aftenbladet har fått tilgang til brevet, som er signert av åtte FAU-representanter ved skolen.

De legger ingenting i mellom:

Dyp mistillit til skole og kommune

«FAU på vegne av foreldrene ved Bjerkreim skule uttrykker en dyp mistillit til ledelsen ved Bjerkreim skule ved rektor, og til Bjerkreim kommune som skoleeier ved kommunalsjefene for oppvekst og kultur, samt levekår,» skriver FAU.

Det er én bestemt mobbesak på barneskolen som har fått begeret til å flyte over. To elever i én av klassene hevdes å ha blitt mobbing av sin lærer. FAU-lederen skriver at elevene «er redde for læreren sin og i økende grad gruer seg for å gå på skolen».

- Elever er redd for læreren

«Denne atferden kjennetegnes av ironi, å kalle guttene for «dumme», å true dem med at de ikke må fortelle ting hjemme - samt at det har vært to klare fysiske overgrep der lærer gjennom aggressiv atferd har påført en av guttene fysisk smerte,» hevder FAU-representantene i klagen.

"Denne atferden kjennetegnes av ironi, å kalle guttene for "dumme", å true dem med at de ikke må fortelle ting hjemme - samt at det har vært to klare fysiske overgrep der lærer gjennom aggressiv atferd har påført en av guttene fysisk smerte."

«Meldingen om at guttene var redde for læreren medførte ingen reaksjoner fra skolens side - verken overfor læreren eller guttene,» skriver FAU.

Foreldrene anklager også kommunens ledelse for ikke å reagere.

Mangelen på reaksjoner har, ifølge FAU, «medført at lærerens atferd har fått fortsette.»

Anklages for mangler og lovbrudd

- Jeg kunne ikke la være å ta tak i denne saken, sier FAU-leder Stokkeland, som velger å uttale seg om saken etter at Aftenbladet tok kontakt.

— Barnas opplevelser var så voldsomme og opplysningene de kom med var av slik karakter at vi så oss helt nødt til å løfte deres sak. Og nå har vi plutselig fått innsyn i at det dreier seg om flere saker, det stoppet altså ikke der. Det har bare utiklet seg, sier hun.

Flere foreldre skal i det siste ha tatt bladet fra munnen. Og i brevet lister FAU opp ytterligere fire påstått alvorlige mobbesaker. Også i disse sakene anklages kommunen for å «ha sviktet alvorlig», mens skolen lærere og ledelse «ikke griper inn og stopper mobbing og ekskludering,» ifølge FAU.

Vi bor på en liten plass, vi har kort vei til beslutningstakere, og det kan være tøft å stå frem med beskyldninger i et lite lokalsamfunn.

FAU-gruppa er nå forberedt på at det kan komme ytterligere flere saker for dagen.

— Her er ting som tilsier at flere har tiet. Vi bor på en liten plass, vi har kort vei til beslutningstakere, og det kan være tøft å stå frem med beskyldninger i et lite lokalsamfunn. Nå er det på tide at vi tar de opplysningene som har kommet frem om mobbing på Bjerkreim skole på ramme alvor. Det fortjener barna og det er er vår plikt å varsle på vegne av de små, sier FAU-lederen.

Krever opplæring av rektor og kommuneleder

FAU klager derfor på at det skal være alvorlige mangler ved Bjerkreims skoles arbeid med det psykososiale miljøet, og at skolen bryter loven om et godt skolemiljø. Kommunen anklages for ikke å følge lovens krav om å sørge for at skolen ivaretar elevenes psykososiale læringsmiljø.

Et samlet FAU kommer med seks krav til skolens rektor og kommunens kommunalsjef for oppvekst og kultur:

Oppvekstsjefen har "i flere saker systematisk ignorert sitt ansvar etter opplæringsloven, og misbrukt sin posisjon overfor foresatte til å frata dem troen på at de har noen rettigheter, hevder FAU.
 • Den mobbeanklagede læreren må tas permanent ut av all undervisning.
 • FAU hevder Bjerkreims rektor «over langt tid har vist seg så lite skikket til å ivareta elevene og de foresattes rettigheter», at kommunen «snarest» må sørge for at skolens praksis er i tråd med Opplæringsloven.
 • FAU ber om at personalet og ledelsen ved Bjerkreim skole må gjennom en grundig opplæring i Opplæringslovens bestemmelse om skolemiljø, og at eksterne eksperter må inn.
 • Barnevernstjenesten må pålegges samme type opplæring, fordi den ifølge FAU har sviktet sin omsorgsoppgave i flere saker ved at «de ikke tror på barna» og «i stedet støtter skolens lovstridige praksis».
 • Kommunen må snarest iverksette tilttak som gjør at kommunens skoleansvarlige følger Opplæringsloven. Oppvekstsjefen har «i flere saker systematisk ignorert sitt ansvar etter opplæringsloven, og misbrukt sin posisjon overfor foresatte til å frata dem troen på at de har noen rettigheter,» hevder FAU.

En av skolens klassekontakter ble raskt kontaktet av kommunens ordfører, etter at han mottok klagen fra FAU.

— Han ville umiddelbart høre mer om det som sto i brevet og var positivt innstilt til dialog. Det setter vi i FAU stor pris på, sier Lisebeth Stokkeland, leder for FAU ved Bjerkreim skole.

Kjenner seg ikke igjen

— Vi kjenner oss ikke igjen i anklagene, sier rektor Dag Voigt ved Bjerkreim skole til Aftenbladet.

Han sier at han snakker også på vegne av læreren som er blitt anklaget for mobbing. Hun ønsker ikke å kommentere saken, ifølge rektoren.

Aftenbladet har flere ganger forsøkt å kontakte den aktuelle læreren, uten å lykkes.

Voigt sier saken er en belastning for skolen, og ønsker ikke å la seg avbilde av Aftenbladet.

Bjerkreim skole Foto: Marie von Krogh

— Hva vil du foreta deg nå?

— Jeg kommer til å ta saken opp med mine overordnede i kommunen. Sammen vil vi ta dette opp med FAU.

- FAU anklager deg for å neglisjere alvorlige mobbesaker. Er det ingenting i dette?

— Her på skolen har vi ingen systemer som tilsier at vi neglisjerer mobbing. Vi er svært opptatt av at den enkelte skal ha et godt skolemiljø.

- Er det riktig at skolen har hatt flere alvorlige mobbesaker de siste åra?

Poenget mitt er at elever som ikke har det greit, finner du én eller annen grad på alle skoler.

— Kan du definere mobbing? Poenget mitt er at elever som ikke har det greit, finner du én eller annen grad på alle skoler. Og det arbeider vi med. Men det betyr ikke at vi har mye mobbing på skolen. Vi har gode systemer for å arbeide med dette.

- FAU mener at du og skolen begår ulovligheter og trenger opplæring?

— God opplæring skal man alltid være mottakelig for. Det betyr ikke at vi ikke har et godt faglig grunnlag for det vi gjør. At vi bedriver ulovligheter, vil jeg bestride, sier rektor Dag Voigt.

Oppvekstsjefen avviser alt

- Vi har ingenting å skjule, sier Rune Andersen, kommunalsjef for oppvekst (t.v), her med rådmann Inge Stangeland, etter Aftenbladets intervju i dag. Foto: Marie von Krogh

Også kommunalsjef for oppvekst og kultur i Bjerkreim kommune, Rune Andersen, stiller seg uforstående til kritikken fra FAU. Han sier han har full tillit til Bjerkreim skoles rektor.

— Klart vi må ta alt med forbehold. Men vi har et høyt kvalifisert personale på Bjerkreim skole. Og påstandene som er kommet frem mot en enkeltlærer er fullstendig uforståelige. Lærerne på skolen har slått ring om den læreren det gjelder. De kjenner seg ikke igjen i påstandene som har kommet frem, sier Andersen.

Lærerne på skolen har slått ring om den læreren det gjelder. De kjenner seg ikke igjen i påstandene.

— Vi stiller hele skolens systemer helt åpne for innsyn, vi har ingenting å skjule. Og vi håper at det også at dette er noe FAU vil sette pris på, sier Rune Andersen.

Samtidig opplyser han at kommunen har ønsker fult innsyn i skolens systemer, og at de alt har startet flere prosesser.

— Vi har alt bedt om assistanse fra organisasjonspsykologer, vi har varslet PPT og Fylkesmannen. Dette er bare noen av det vi har satt i gang, sier Anderse.

Heller ikke Bjerkreims kommunes levekårssjef kommunalsjef for levekår, Alf E. Kjølberg, forstår noe av FAUs anklager.

- Undres over anklagene

— Jeg undrer meg over anklagene fra FAU, og kjenner meg ikke igjen. Men jeg er ydmyk for situasjonen, sier Kjølberg, som svarer for barnevernet.

— Vi prøver hele veien å se barnas perspektiv. Vi har vært inne med observasjon i skolen, og snakket med de aktuelle barna, sier Kjølberg.

- Kjenner du til de andre mobbesakene FAU viser til?

— Nei, bare én av sakene de lister opp. Men at det skal være flere saker, kjenner jeg meg ikke igjen i.

- Hva kan årsaken til de alvorlige anklagene være?

Jeg undrer meg over anklagene fra FAU, og kjenner meg ikke igjen.

— Det har jeg ingen tanker om. Du må nesten spørre skolen. Men jeg stiller meg det samme spørsmålet: Hva er dette for noe?

- FAU mener barnevernet ikke tror på barna, men på lærer og skole i disse sakene?

— Det er feil. Vi tror både på lærerne og barnas opplevelser.

- Barnevernet anklages for å ha sagt til foreldre at de ikke har rett til å klage?

— Det kjenner jeg meg heller ikke igjen i.

- Tar dere mobbing på alvor i Bjerkreim kommune?

-Ja, i aller høyeste grad, sier Bjerkreims levekårssjef Alf E. Kjølberg.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Endelig ute av isolasjon: Slik oppdaget Berisha at han kunne være koronasmittet

 2. Bekymret Solberg varsler nasjonale innstramminger

 3. Pasient tiltalt for draps­forsøk på lege

 4. På lang sikt ser det ganske mørkt ut for Stavanger, dersom det fort­setter som i dag

 5. Hårreisende og tragisk? Ordføreren er helt enig

 6. I fjor ble det heftig debatt. Nå slipper Viking straff

 1. Dalane