• Førsteklassingene Leon Sebastian Knudsen Vatland, Ole Arvid Norland, Eskild Strand Fjogstad og Magnus Langeland (bak) liker å klatre i friminuttene, men det er langt mellom lekeapparatene i skolegården. FOTO: Fredrik Refvem

Asfalt gir mer mobbing

Skolegårder uten lekeapparater stimulerer til mobbing. Beste medisin mot konflikter er gode uteområder, mener forsker.