Samme kurs i turstisaker

Turstimotstanderne i Gauselvågen har ikke fått gjennomslag for at Høyre skal endre sin politikk når det gjelder friområder og eiendomsrett.