• Striden om svarthalespoven er ikke over.. Roy Mangersnes

Hekke-suksess for truede svarthalespover

Rødlistede svarthalespover fikk minst 14 unger på vingene i de konfliktfylte hekkeområdene i Klepp i 2013. Det er en god reproduksjon, ifølge rapport.