• Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) mente at Stavanger sjåførskole brøt loven da de nektet tunghørte Daniel Frafjord å ha med tolk i klasserommet. Derfor klager de sjåførskolen inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet. Nå har HLF fått medhold. Fredrik Refvem

Tolkenekt var diskriminering

Likestillings— og diskrimineringsombudet mener både Stavanger sjåførskole og Thorleif Olsen Aut. Trafikkskole handlet i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven da Daniel Frafjord ble nektet tolk på trafikalt grunnkurs.