De Grønne regner seg inn i bystyret

Før fintellingen er over tyder mye på at Miljøpartiet De Grønne likevel er inne i bystyret i Stavanger. Arbeiderpartiet mister i så fall et mandat og rykker ned til 19.

Publisert: Publisert:

Torfinn Ingeborgrud, førstekandidat for De Grønne i Stavanger. Foto: Viktor Klippen

Torfinn Ingeborgrud, førstekandidat for De Grønne i Stavanger, kunne glede seg over 743 stemmer i kommunevalget. Til tross for en valgoppslutning på 1,2 prosent, står partiet fortsatt med en real smultring på antall mandater i den offisielle valgoversikten.

— Jeg fikk ikke dette til å stemme, all den stund Byluftpartiet i Bergen fikk inn et mandat med kun 1,1 prosent av stemmene. Og der har de også 67 representanter i bystyret. Jeg tok derfor kontakt med sjefen min, Gunnar Siqveland, tidligere ordfører i Hå, en mann som har svært god peiling på dette med utregning av mandater, forteller Ingeborgrud.

Siqveland punchet tallene inn i sitt regneark for mandatfordeling. Svaret var at Miljøpartiet De Grønne var inne med relativt klar margin.

Siqveland var ordfører i Hå i en fireårsperiode fra 1999 for partiet Høyre.

— Som politiker var jeg interessert i å gå til bunns i tallene, ikke bare akseptere det jeg ble fortalt, sier Siqveland, som er samfunnsøkonom av utdanning.

Han er nå instituttleder ved medie, kultur og samfunnsfag ved Universitetet.

— Det er ganske problematisk når det ligger feil mandatfordeling ute på en offisiell side som dette. Det står mye på spill, og en endring i mandatfordelingen kan jo teoretisk snu opp ned på hele prosessen, sier Siqveland.

Torfinn Ingeborgrud er på en side glad for at han etter alt å dømme kan møte i bystyret i Stavanger til høsten. I forhandlingene den neste uken kan han også bli en joker, like mye på vippen som Karl W. Sandvig og Pensjonistpartiet. Og Ingeborgrud har et fortrinn i forhandlingene med Høyre som hverken Pensjonistpartiet eller Senterpartiet har. Han er for bybane.

— Det er imidlertid svært alvorlig at slike systemfeil som dette ligger inne, sier han.

Aftenbladet har fått en annen kløpper med tall, Kjell Ragnar Thu i Time KrF, til å kontrollregne tallene. Han kommer til nøyaktig samme resultat som Siqveland. Stavanger Ap har 19 representanter inne. Miljøpartiet De Grønne stikker av med det tjuende og siste.

Sekretær for valgstyret i Stavanger, Jarl Harry Gjedrem, kan ikke bekrefte Aftenbladets opplysninger.

— Vi gjør ikke denne beregningen av mandatfordelingen selv i kommunen. Det er datafirmaet ErgoGroup som gjør den jobben, sier Gjedrem.

Et forbehold gjenstår uansett før man kan gratulere Ingeborgrud med bystyreplassen. Personlige slengere og kryss er ennå ikke ferdig opptalt. Dette er et arbeid som vil fortsette ut over kvelden tirsdag. Resultatene blir klare utpå dagen onsdag, slik at alle kan se hvilke 67 representanter som har kommet inn i bystyret i Stavanger.

Publisert: