Redusert vanntrykk på Vassøy

Vann— og avløpsverket har lokalisert et brudd på hovedvannledningen til Vassøy.