• Ove Helleren

Seieren er søt

For å gjøre stas på de ansatte som har vært med på å frembringe æresbevisningen Årets Betongelement fabrikk fikk de ansatte på fabrikken i Skurve kake. Daglig leder sier at det er inspirerende å få en slik pris, men at de slett ikke skal hvile på laurbærene.