Frp vil ha skolerevyfond

Fremskrittspartiet vil sikre Gosenrevyen og støtte annet revyarbeid blant ungdom gjennom et skolerevyfond for Stavanger.