• Pål Christensen

- Vi fikk ufattelig god hjelp av Førsvoll

Inger Krogh tror ikke Førsvoll er skyldig før det motsatte er bevist.