Beklagelig og ugreit

Kvinnene på den alternative biskoplisten reagerer på at bispedømmerådet ikke nominerte noen kvinner.