Straffbart å forlate skadet

Bilførere har plikt til å varsle politiet ved betydelig skade på person.